LCID - Lucid Group, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:17.00
認購期權範圍2023年6月16日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
LCID230616C000170002023-06-06 10:02AM EDT2023-06-160.020.000.020.00-11,557300.00%
LCID230818C000170002023-06-09 12:11PM EDT2023-08-180.100.080.15+0.01+11.11%71,254137.11%
LCID240119C000170002023-06-09 3:21PM EDT2024-01-190.380.380.420.00-113,839103.13%
LCID240419C000170002023-06-09 1:16PM EDT2024-04-190.500.480.580.00-36294.53%
LCID250117C000170002023-06-09 1:16PM EDT2025-01-170.960.901.09-0.02-2.04%221,92986.33%
認沽盤範圍2023年6月16日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
LCID230616P000170002023-06-09 10:02AM EDT2023-06-1610.7010.7011.00+0.15+1.42%2924384.38%
LCID230818P000170002023-06-09 9:35AM EDT2023-08-1810.7010.7011.05+0.25+2.39%118129.30%
LCID240119P000170002023-06-08 9:45AM EDT2024-01-1910.4510.8011.200.00-109,47987.30%
LCID240419P000170002023-06-01 2:07PM EDT2024-04-1910.9910.8011.250.00-41375.78%
LCID250117P000170002023-05-23 12:15PM EDT2025-01-1710.7811.0011.500.00-182466.41%