SQ - Block, Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:105.00
認購期權
2023年6月2日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
0.020.00-101,6072023-06-1646.000.00-20
0.230.00-13,5082023-09-1540.300.00-10
1.160.00-11,1872024-01-1947.000.00-31
2.62-0.14-5.07%159662024-06-2149.600.00-517
5.250.00-1464462025-01-1744.700.00-493
5.730.00-1202025-06-2048.550.00-19