SQ - Block, Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:120.00
認購期權
2023年6月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
0.010.00-251,7672023-06-1659.200.00-11
0.210.00-21,9052023-09-1558.600.00-2000
0.90-0.06-6.25%16,2252024-01-1952.790.00-101
2.62-0.13-4.73%34142024-06-2158.020.00-60
5.20+0.50+10.64%101,4922025-01-1761.000.00-6406
7.500.00-11372025-06-2060.050.00-10