UHS - Universal Health Services, Inc.

NYSE - Nasdaq 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:140.00
認購期權範圍2023年6月16日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
UHS230616C001400002023-06-02 2:06PM EDT2023-06-161.450.801.000.00-114826.17%
UHS230721C001400002023-06-06 1:06PM EDT2023-07-212.703.003.30-0.80-22.86%25925.81%
UHS231020C001400002023-06-06 3:57PM EDT2023-10-208.208.208.40+1.00+13.89%84330.48%
UHS240119C001400002023-05-30 3:52PM EDT2024-01-1910.6011.8013.900.00--336.45%
認沽盤範圍2023年6月16日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
UHS230616P001400002023-06-02 11:26AM EDT2023-06-164.884.404.800.00-11523.83%
UHS230721P001400002023-06-02 2:46PM EDT2023-07-216.706.106.400.00-16821.02%
UHS231020P001400002023-06-06 3:34PM EDT2023-10-2010.209.6012.10-6.20-37.80%11529.65%