CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:37.50
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200320C000375002020-02-21 2:59PM EST2020-03-208.798.859.00-0.22-2.44%1053.81%
CSCO200417C000375002020-02-20 12:53PM EST2020-04-178.828.809.050.00-1039.75%
CSCO200619C000375002020-02-20 3:21PM EST2020-06-199.458.959.200.00-162030.76%
CSCO200717C000375002020-02-21 10:55AM EST2020-07-179.058.909.25+0.10+1.12%1028.61%
CSCO200918C000375002020-02-21 2:41PM EST2020-09-189.299.159.75+0.14+1.53%1030.66%
CSCO220121C000375002020-02-20 3:56PM EST2022-01-2110.539.6511.60-0.53-4.79%2027.22%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200320P000375002020-02-21 12:25PM EST2020-03-200.030.030.040.00-1039.06%
CSCO200417P000375002020-02-19 2:17PM EST2020-04-170.090.100.110.00-6,814032.91%
CSCO200619P000375002020-02-21 2:05PM EST2020-06-190.350.320.35+0.07+25.00%146029.54%
CSCO200717P000375002020-02-21 3:03PM EST2020-07-170.470.430.47+0.05+11.90%16028.91%
CSCO200918P000375002020-02-21 3:42PM EST2020-09-180.740.700.74+0.07+10.45%235028.00%
CSCO220121P000375002020-02-21 3:44PM EST2022-01-212.812.072.95-0.23-7.57%198028.00%