CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:42.00
認購期權範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191206C000420002019-12-05 3:26PM EST2019-12-061.501.521.56-0.65-30.23%1,5845448.44%
CSCO191213C000420002019-12-05 9:46AM EST2019-12-131.711.581.61-0.34-16.59%1930121.49%
CSCO191220C000420002019-12-05 10:19AM EST2019-12-201.771.721.74-0.57-24.36%127921.58%
CSCO191227C000420002019-12-05 3:04PM EST2019-12-271.851.811.85-1.92-50.93%524021.29%
CSCO200103C000420002019-12-03 11:30AM EST2020-01-032.301.861.920.00-101620.31%
CSCO200117C000420002019-12-05 3:40PM EST2020-01-172.052.002.03-0.32-13.50%2435,99618.92%
認沽盤範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191206P000420002019-12-05 11:43AM EST2019-12-060.030.000.020.00-1522441.41%
CSCO191213P000420002019-12-05 3:51PM EST2019-12-130.110.100.11+0.04+57.14%3478422.85%
CSCO191220P000420002019-12-05 1:45PM EST2019-12-200.230.200.21+0.06+35.29%401,15321.19%
CSCO191227P000420002019-12-05 2:03PM EST2019-12-270.290.290.30+0.04+16.00%3917220.36%
CSCO200103P000420002019-12-05 3:59PM EST2020-01-030.460.450.48+0.11+31.43%621922.32%
CSCO200117P000420002019-12-05 3:59PM EST2020-01-170.680.660.67+0.08+13.33%57035,23822.05%