CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:43.00
認購期權範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191206C000430002019-12-05 3:55PM EST2019-12-060.560.530.56-0.42-42.86%5391,21022.27%
CSCO191213C000430002019-12-05 3:59PM EST2019-12-130.780.790.80-0.39-33.33%5313719.43%
CSCO191220C000430002019-12-05 3:57PM EST2019-12-200.980.960.98-0.51-34.23%20410219.68%
CSCO191227C000430002019-12-05 3:49PM EST2019-12-271.101.081.09-0.51-31.68%11520618.95%
CSCO200103C000430002019-12-05 2:57PM EST2020-01-031.201.181.22-1.40-53.85%21119.26%
CSCO210115C000430002019-12-05 2:57PM EST2021-01-154.424.404.50-0.31-6.55%1162,07223.28%
認沽盤範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191206P000430002019-12-05 3:58PM EST2019-12-060.060.050.060.00-5051,08425.78%
CSCO191213P000430002019-12-05 3:59PM EST2019-12-130.280.290.30+0.05+21.74%4912,37120.31%
CSCO191220P000430002019-12-05 3:55PM EST2019-12-200.460.450.47+0.09+24.32%1831,67920.02%
CSCO191227P000430002019-12-05 3:11PM EST2019-12-270.540.550.57+0.12+28.57%7354218.95%
CSCO200103P000430002019-12-05 3:48PM EST2020-01-030.780.800.82+0.19+32.20%4116221.78%
CSCO200110P000430002019-12-05 1:59PM EST2020-01-100.920.930.95+0.12+15.00%177022.00%
CSCO210115P000430002019-12-05 2:59PM EST2021-01-154.604.554.70+0.15+3.37%3572,73627.30%