CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:43.50
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228C000435002020-02-28 9:30AM EST2020-02-280.020.000.01-0.02-50.00%11,03878.13%
CSCO200306C000435002020-02-27 3:32PM EST2020-03-060.090.070.10-0.08-47.06%696146.48%
CSCO200313C000435002020-02-28 10:41AM EST2020-03-130.200.180.23-0.14-41.18%17142.48%
CSCO200320C000435002020-02-28 10:21AM EST2020-03-200.330.310.35-0.19-36.54%3484140.23%
CSCO200327C000435002020-02-27 9:41AM EST2020-03-270.620.390.480.00-125539.36%
CSCO200403C000435002020-02-26 9:59AM EST2020-04-031.370.290.510.00-620136.18%
CSCO200409C000435002020-02-27 5:40PM EST2020-04-090.830.310.780.00--140.04%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228P000435002020-02-27 2:37PM EST2020-02-282.314.704.850.00-565237252.73%
CSCO200306P000435002020-02-27 11:07AM EST2020-03-062.254.804.950.00-2927894.73%
CSCO200313P000435002020-02-28 10:22AM EST2020-03-134.654.755.10+1.89+68.48%613771.05%
CSCO200320P000435002020-02-28 9:30AM EST2020-03-204.604.905.15+2.23+94.09%12,19561.72%
CSCO200327P000435002020-02-27 3:15PM EST2020-03-275.285.055.30+2.24+73.68%110557.67%
CSCO200403P000435002020-02-26 3:57PM EST2020-04-032.465.305.600.00-44258.01%