CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:44.00
認購期權範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191206C000440002019-12-05 3:57PM EST2019-12-060.030.030.04-0.20-86.96%1,53997521.09%
CSCO191213C000440002019-12-05 3:59PM EST2019-12-130.270.260.27-0.23-46.00%55047518.26%
CSCO191220C000440002019-12-05 3:59PM EST2019-12-200.430.440.46-0.25-36.76%61850118.99%
CSCO191227C000440002019-12-05 3:40PM EST2019-12-270.560.540.56-0.26-31.71%2918618.12%
CSCO200103C000440002019-12-05 2:04PM EST2020-01-030.660.630.65-0.23-25.84%1158017.68%
CSCO200110C000440002019-12-05 3:55PM EST2020-01-100.740.710.74-0.26-26.00%9220417.53%
認沽盤範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191206P000440002019-12-05 3:59PM EST2019-12-060.550.540.57+0.21+61.76%1,0222,70828.91%
CSCO191213P000440002019-12-05 3:59PM EST2019-12-130.770.730.75+0.19+32.76%32769818.26%
CSCO191220P000440002019-12-05 3:57PM EST2019-12-200.910.880.90+0.17+22.97%4,1526,65117.82%
CSCO191227P000440002019-12-05 2:51PM EST2019-12-271.071.011.04+0.21+24.42%4478818.12%
CSCO200103P000440002019-12-05 1:49PM EST2020-01-031.271.311.34+0.36+39.56%4224722.02%
CSCO200110P000440002019-12-05 9:31AM EST2020-01-101.291.431.46+0.20+18.35%16021.97%