CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:44.00
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228C000440002020-02-27 2:18PM EST2020-02-280.020.000.020.00-11,632103.13%
CSCO200306C000440002020-02-28 9:52AM EST2020-03-060.040.060.07-0.08-66.67%1271750.39%
CSCO200313C000440002020-02-28 10:22AM EST2020-03-130.190.150.19-0.07-26.92%413946.68%
CSCO200320C000440002020-02-28 10:25AM EST2020-03-200.270.260.28-0.06-18.18%1612,15543.07%
CSCO200327C000440002020-02-27 3:15PM EST2020-03-270.480.310.440.00-13020243.51%
CSCO200403C000440002020-02-27 12:43PM EST2020-04-030.810.320.410.00-1326138.09%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228P000440002020-02-27 2:33PM EST2020-02-282.875.255.400.00-73329216.02%
CSCO200306P000440002020-02-27 12:01PM EST2020-03-065.305.305.45+2.76+108.66%949279.88%
CSCO200313P000440002020-02-27 3:00PM EST2020-03-135.475.255.55+2.15+64.76%539159.57%
CSCO200320P000440002020-02-27 3:34PM EST2020-03-203.515.505.600.00-91,00954.98%
CSCO200327P000440002020-02-28 9:33AM EST2020-03-275.405.505.70+2.10+63.64%22,48652.49%
CSCO200403P000440002020-02-26 9:52AM EST2020-04-033.585.706.000.00-145851.07%