CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:46.00
認購期權範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191206C000460002019-12-05 3:46PM EST2019-12-060.010.000.02-0.01-50.00%2923,72753.13%
CSCO191213C000460002019-12-05 3:42PM EST2019-12-130.020.020.03-0.02-50.00%483,35022.66%
CSCO191220C000460002019-12-05 3:54PM EST2019-12-200.060.050.06-0.05-45.45%2822,52119.14%
CSCO191227C000460002019-12-05 3:40PM EST2019-12-270.090.080.09-0.10-52.63%3066417.58%
CSCO200103C000460002019-12-05 12:05PM EST2020-01-030.160.110.13-0.09-36.00%1216716.94%
CSCO200110C000460002019-12-05 1:53PM EST2020-01-100.190.160.18-0.10-34.48%2115416.85%
認沽盤範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191206P000460002019-12-05 2:58PM EST2019-12-062.542.512.55+0.42+19.81%231,74571.09%
CSCO191213P000460002019-12-05 3:27PM EST2019-12-132.512.502.56+0.40+18.96%3326628.13%
CSCO191220P000460002019-12-05 3:17PM EST2019-12-202.552.532.57+0.46+22.01%2343921.29%
CSCO191227P000460002019-12-05 10:33AM EST2019-12-272.662.542.62+0.73+37.82%331119.92%
CSCO200103P000460002019-12-05 11:08AM EST2020-01-032.852.792.92+0.42+17.28%17026.37%
CSCO200110P000460002019-12-05 10:16AM EST2020-01-102.932.903.05+0.78+36.28%12326.66%