CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:46.00
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228C000460002020-02-27 3:47PM EST2020-02-280.010.000.01-0.01-50.00%192,046112.50%
CSCO200306C000460002020-02-28 10:19AM EST2020-03-060.010.000.02-0.02-66.67%1663,64248.44%
CSCO200313C000460002020-02-27 3:53PM EST2020-03-130.080.040.080.00-10276344.73%
CSCO200320C000460002020-02-27 3:40PM EST2020-03-200.120.100.120.00-10173640.33%
CSCO200327C000460002020-02-27 10:46AM EST2020-03-270.290.110.320.00-28045.22%
CSCO200403C000460002020-02-27 3:34PM EST2020-04-030.220.140.420.00-3920744.09%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228P000460002020-02-27 2:18PM EST2020-02-287.287.257.40+2.43+50.10%41,089352.73%
CSCO200306P000460002020-02-28 9:34AM EST2020-03-067.267.057.45+3.01+70.82%1285120.51%
CSCO200313P000460002020-02-26 11:06AM EST2020-03-137.007.207.50+2.00+40.00%531392.09%
CSCO200320P000460002020-02-27 3:40PM EST2020-03-205.407.307.450.00-34076.86%
CSCO200327P000460002020-02-27 10:11AM EST2020-03-275.057.307.600.00-329369.04%
CSCO200403P000460002020-02-28 9:55AM EST2020-04-037.707.657.80+2.40+45.28%1091,14768.75%
CSCO200409P000460002020-02-27 9:52AM EST2020-04-095.337.458.100.00--164.75%