CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:49.00
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228C000490002020-02-27 2:38PM EST2020-02-280.010.000.010.00-434,988150.00%
CSCO200306C000490002020-02-27 11:35AM EST2020-03-060.010.000.040.00-24564764.06%
CSCO200313C000490002020-02-27 2:49PM EST2020-03-130.010.010.140.00-6451557.42%
CSCO200320C000490002020-02-25 9:44AM EST2020-03-200.090.010.050.00-406844.14%
CSCO200327C000490002020-02-27 12:31PM EST2020-03-270.050.010.37-0.09-64.29%133159.08%
CSCO200403C000490002020-02-27 9:30AM EST2020-04-030.070.000.200.00-316745.31%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228P000490002020-02-26 9:43AM EST2020-02-285.779.8010.450.00-32424.22%
CSCO200306P000490002020-02-27 9:34AM EST2020-03-067.159.8511.100.00-180169.92%
CSCO200313P000490002020-02-27 12:09PM EST2020-03-137.1410.1010.500.00-539116.99%
CSCO200327P000490002020-02-27 11:29AM EST2020-03-2710.2010.1510.50+2.73+36.55%142784.86%
CSCO200403P000490002020-02-28 10:03AM EST2020-04-0310.7310.4010.80+6.01+127.33%23783.25%