CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:49.00
認購期權範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191206C000490002019-12-05 12:13PM EST2019-12-060.010.000.010.00-128893.75%
CSCO191213C000490002019-11-22 10:53AM EST2019-12-130.060.000.020.00-124639.06%
CSCO191220C000490002019-12-04 3:45PM EST2019-12-200.010.000.010.00-122125.78%
CSCO191227C000490002019-12-02 11:14AM EST2019-12-270.040.000.030.00-156225.20%
CSCO200110C000490002019-12-02 9:43AM EST2020-01-100.070.000.080.00-1023.63%
認沽盤範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191206P000490002019-11-20 12:52PM EST2019-12-063.605.505.550.00-19126.56%
CSCO191213P000490002019-11-25 2:11PM EST2019-12-135.055.455.550.00-4048.83%
CSCO191227P000490002019-12-04 12:10PM EST2019-12-274.804.407.350.00-34089.26%
CSCO200103P000490002019-11-22 3:55PM EST2020-01-035.705.456.800.00-101065.09%