CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:49.50
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228C000495002020-02-26 10:18AM EST2020-02-280.030.000.010.00-32,480162.50%
CSCO200306C000495002020-02-24 3:23PM EST2020-03-060.040.000.030.00-240164.84%
CSCO200313C000495002020-02-28 10:34AM EST2020-03-130.050.010.10+0.03+150.00%1066257.42%
CSCO200320C000495002020-02-26 11:28AM EST2020-03-200.050.020.050.00-3010646.48%
CSCO200327C000495002020-02-26 1:08PM EST2020-03-270.060.000.110.00-1020046.68%
CSCO200403C000495002020-02-24 12:22PM EST2020-04-030.190.000.390.00-25156.30%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228P000495002020-02-27 3:05PM EST2020-02-288.6510.4511.000.00-115432.81%
CSCO200306P000495002020-02-24 11:05AM EST2020-03-064.8510.4510.950.00-104151.56%
CSCO200313P000495002020-02-24 11:01AM EST2020-03-134.7210.6011.000.00-53115.14%
CSCO200327P000495002020-02-21 3:38PM EST2020-03-273.6010.6511.050.00-37984.38%
CSCO200403P000495002020-02-27 10:16AM EST2020-04-038.6910.9011.300.00-1282.52%