CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:49.50
認購期權範圍2019年12月13日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191213C000495002019-11-21 10:19AM EST2019-12-130.020.000.000.00-128025.00%
CSCO191220C000495002019-11-26 11:30AM EST2019-12-200.050.000.000.00-22312.50%
CSCO191227C000495002019-12-04 3:48PM EST2019-12-270.020.000.000.00-10015612.50%
CSCO200103C000495002019-11-26 3:27PM EST2020-01-030.050.000.000.00-1312.50%
認沽盤範圍2019年12月13日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191213P000495002019-11-29 12:53PM EST2019-12-134.200.000.000.00-1100.00%
CSCO191220P000495002019-11-26 3:44PM EST2019-12-204.200.000.000.00-2000.00%
CSCO191227P000495002019-11-18 12:13AM EST2019-12-274.200.000.000.00--00.00%
CSCO200103P000495002019-11-26 1:47PM EST2020-01-034.300.000.000.00--30.00%