CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:53.00
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228C000530002020-02-25 11:02AM EST2020-02-280.010.000.040.00-4869243.75%
CSCO200306C000530002020-02-24 10:02AM EST2020-03-060.070.000.110.00-108298.83%
CSCO200313C000530002020-02-27 1:26PM EST2020-03-130.140.000.25+0.12+600.00%311583.01%
CSCO200327C000530002020-02-13 10:10AM EST2020-03-270.070.000.270.00-810460.55%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228P000530002020-02-13 1:51PM EST2020-02-285.6013.6014.500.00--0449.22%
CSCO200313P000530002020-02-11 1:48PM EST2020-03-134.2014.1014.450.00--0128.42%
CSCO200320P000530002020-02-27 2:18PM EST2020-03-2011.8514.2014.450.00---108.11%
CSCO200327P000530002020-02-12 3:21PM EST2020-03-273.8114.0514.500.00--092.38%