CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:65.00
認購期權範圍2020年6月12日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200619C000650002020-05-27 10:48AM EDT2020-06-190.010.000.010.00-22,13359.38%
CSCO200717C000650002020-06-05 1:03PM EDT2020-07-170.020.000.00+0.01+100.00%564725.00%
CSCO200918C000650002020-06-05 2:25PM EDT2020-09-180.050.030.070.00-796128.52%
CSCO210115C000650002020-06-05 1:46PM EDT2021-01-150.220.160.22+0.02+10.00%617,16323.93%
CSCO210618C000650002020-06-05 2:37PM EDT2021-06-180.660.141.32+0.01+1.54%144229.47%
CSCO220121C000650002020-06-05 1:09PM EDT2022-01-211.341.201.45+0.18+15.52%1412,21524.24%
認沽盤範圍2020年6月12日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200619P000650002020-05-18 9:30AM EDT2020-06-1919.9016.9517.300.00-152089.65%
CSCO200918P000650002020-03-27 4:54AM EDT2020-09-1814.2524.2524.500.00--19120.91%
CSCO210115P000650002020-05-28 1:31PM EDT2021-01-1519.6217.2019.200.00-2014844.82%
CSCO220121P000650002020-04-23 11:54AM EDT2022-01-2125.2521.5024.000.00-103049.06%